Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.26

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 141/2020 vp Täysistunto Perjantai 6.11.2020 klo 13.00—13.41

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.41. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.00—13.41). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-330065Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen

KansalaisaloiteKAA 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteeseen KAA 1/2019 vp sisältyvän ehdotuksen mietinnön mukaisena. Asian käsittely päättyi. 

3.  Ilmoituksia

3.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 5.11.2020 antanut hallituksen esitykset HE 206-214/2020 vp. 

3.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 671, 694, 707, 711-713, 715, 717, 722, 723, 725-747, 749, 751, 752, 755-759, 764, 767, 771, 782/2020 vp. 

3.3.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 5.11.2020 toimitettu kansalaisaloite KAA 5/2020 vp: Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 125/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2020 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 17/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 127/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 17/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 14/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 81/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 147/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 18/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 25/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 28/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 29/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 10.11.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.41.