Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
141
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 6.11.2020 klo 13.00—13.41
Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.41. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.00—13.41). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-330065
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteeseen KAA 1/2019 vp sisältyvän ehdotuksen mietinnön mukaisena. Asian käsittely päättyi. 
3
Ilmoituksia
3.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 5.11.2020 antanut hallituksen esitykset HE 206-214/2020 vp. 
3.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 671, 694, 707, 711-713, 715, 717, 722, 723, 725-747, 749, 751, 752, 755-759, 764, 767, 771, 782/2020 vp. 
3.3
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 5.11.2020 toimitettu kansalaisaloite KAA 5/2020 vp: Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 127/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
18
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 10.11.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.41. 
Viimeksi julkaistu 6.11.2020 17.01