Viimeksi julkaistu 26.11.2021 16.54

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 141/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.11.2021 klo 12.59—14.51

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto keskeytettiin klo 13.26. Täysistuntoa jatkettiin klo 14.49. Täysistunto päättyi klo 14.51. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (12.59—13.26 ja 14.49—14.51). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-413249Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 25.11.2021 antanut hallituksen esitykset HE 222-226/2021 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 563, 577, 588, 590, 595, 597-600, 602-606, 608-616/2021 vp. 

2.3.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 25.11.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 91-97/2021 vp. 

2.4.  Vaalien toimittaminen

Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali toimitetaan tiistaina 30.11.2021 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Eduskunnan oikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025. Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali. Edustajille on jaettu asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjanote. Tehtävään ilmoittautuneen hakemus on nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa. 

3.  Välikysymys Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen

VälikysymysVK 5/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-413254
Epäluottamusehdotus 24.11.2021
Liite 3A
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 83/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Riitta Mäkisen ja varajäseneksi edustaja Raimo Piiraisen. 

5.  Talousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 84/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Raimo Piiraisen ja varajäseneksi edustaja Riitta Mäkisen. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 25/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 196/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 107/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 201/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 31/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 201/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 200/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 14/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 178/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 147/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 147/2021 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 210/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 210/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 214/2021 vp
LakialoiteLA 10/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 204/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 174/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 3/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 175/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain 10 §:n ja liitteen sekä ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 176/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 23/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 24/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 190/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 25/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 14/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 209/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 30.11.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 14.51.