Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
142
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.1.2019 klo 14.00—16.24
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.24. 
Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.00—15.57) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.57—16.24). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-238878
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 195/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite ilmastonmuutoksen torjunnasta
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 250/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 184/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain 116 c §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Skinnari
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Skinnari
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
11
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 17.1.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.24. 
Viimeksi julkaistu 16.1.2019 17.33