Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 143/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 11.11.2020 klo 14.00—20.56

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 20.56. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (14.00—16.08 ja 17.58—19.18) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.08—17.58 ja 19.18—20.56). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-331810Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 17/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 153/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 25/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 19/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, puolustusvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 190/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 209/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 208/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 211/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 145/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 30/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 70/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Hallituksen esitysHE 168/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta antoi suostumuksensa valtiontakuisiin ja aikaisempien valtiontakuiden kumoamiseen mietinnön mukaisesti. Asian käsittely päättyi. 

15.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019

KertomusK 5/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 161/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 31/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 12.11.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.56.