Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 144/2018 vp Täysistunto Perjantai 18.1.2019 klo 13.00—13.34

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.34. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.00—13.34). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-239636Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 17.1.2019 antanut hallituksen esitykset HE 317, 318/2018 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 497, 522, 527, 530, 531, 533, 535-537, 552/2018 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 183/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 35/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 183/2018 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 183/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 238/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 238/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 210/2018 vp
LakialoiteLA 105/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 17/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 210/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 105/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 243/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 27/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 223/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 23/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 280/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 24/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 281/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 25/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 136/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 274/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 287/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 20/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 291/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 11/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 301/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 22.1.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.34.