Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
145
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 19.12.2017 klo 10.09—22.39
Täysistunto alkoi klo 10.09. Täysistunto päättyi klo 22.39. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (10.09—12.51, 17.59—19.59 ja 21.49—22.39), toinen varapuhemies Arto Satonen (12.51—14.01 ja 15.59—17.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.01—15.59 ja 19.59—21.49). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-166848
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ilmoituksia
Sidonnaisuudet, muut
Eduskunnalle on annettu Oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys M 4/2017 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-166506
Lausumaehdotukset 18.12.2017
Liite 3A
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-166511
Epäluottamusehdotus 18.12.2017
Liite 3B
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 100/2017 vp sisältyvät 1.-24. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 4, 6, 8, 12/2016 vp, 34, 42/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Lisäksi eduskunta hyväksyi edustaja Hannakaisa Heikkisen tekemän lausumaehdotuksen. Eduskunta päätti, että hallitus nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 169/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 12/2015 vp, 102/2016 vp, 77/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 97/2017 vp sisältyvät 1.-42. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-166346
Lausumaehdotus 18.12.2017
Liite 6A
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 124/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-166348
Lausumaehdotus 18.12.2017
Liite 7A
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 182/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Asian käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 28 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 29 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 30 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 31 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 36 Valtionvelan korot
Eduskunta hyväksyi pääluokan 36 mietinnön mukaisena. 
9
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 20.12.2017 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.39. 
Viimeksi julkaistu 28.12.2017 15:52