Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 145/2020 vp Täysistunto Perjantai 13.11.2020 klo 13.00—13.28

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.28. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (13.00—13.28). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-332899Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 12.11.2020 antanut hallituksen esitykset HE 215-225/2020 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 714, 721, 748, 753, 754, 760–763, 766, 768–770, 772–781, 784–787, 789, 791–794, 805/2020 vp. 

2.3.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 12.11.2020 toimitettu kansalaisaloite KAA 6/2020 vp: Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 144/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 14/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 14/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 81/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 81/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 156/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 109/2020 vp sisältyvät 1.-41. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 110/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 28/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 8/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 29/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 154/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 147/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 18/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 147/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 13/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 155/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 12/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021

Hallituksen esitysHE 201/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 31/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 108/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 17.11.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.28.