Viimeksi julkaistu 3.12.2021 16.27

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 145/2021 vp Täysistunto Perjantai 3.12.2021 klo 13.00—13.56

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto keskeytettiin klo 13.30. Täysistuntoa jatkettiin klo 13.55. Täysistunto päättyi klo 13.56. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (13.00—13.30 ja 13.55—13.56). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-415249Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 2.12.2021 antanut hallituksen esitykset HE 228, 229/2021 vp. 

2.2.  Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kari) VN 6/2021 vp. 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 584, 617-623, 625, 626, 631/2021 vp. 

2.4.  Muut ilmoitukset

Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-415211
Kutsu itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelukseen
Liite 2.4A

Kutsu itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelukseen 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 144/2021 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hylkäsi hallituksen esitykseen HE 144/2021 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 17/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 167/2021 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 204/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 204/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 175/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 175/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain 10 §:n ja liitteen sekä ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 176/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 23/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 176/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 24/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 189/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 190/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 25/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 190/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 154/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 174/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 3/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 174/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 213/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Hallituksen esitysHE 133/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 16/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 181/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 14/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 193/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 18/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 19/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

Hallituksen esitysHE 215/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 26/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 211/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 192/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 7.12.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.56.