Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
146
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 20.12.2017 klo 10.01—12.53
Täysistunto alkoi klo 10.01. Täysistunto päättyi klo 12.53. 
Puhetta johti puhemies Maria Lohela (10.01—12.53). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-166900
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 19.12.2017 antanut hallituksen esitykset HE 190-195/2017 vp. 
2.2
U-asiat
Valtioneuvosto on 19.12.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 70/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 106, 176/2017 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2018 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-535/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen TPA 51/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 27 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 32 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 33 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 35 mietinnön mukaisena. 
Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot
Eduskunta hyväksyi osaston 11 mietinnön mukaisena. 
Osasto 12 Sekalaiset tulot
Eduskunta hyväksyi osaston 12 mietinnön mukaisena. 
Osasto 13 Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
Eduskunta hyväksyi osaston 13 mietinnön mukaisena. 
Osasto 15 Lainat
Eduskunta hyväksyi osaston 15 mietinnön mukaisena. 
Yleisperustelut
Eduskunta hyväksyi yleisperustelut mietinnön mukaisina. 
Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset
Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset mietinnön mukaisina. 
Muu asia oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys
Muu asia
Keskustelu
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 
Sanna Marinin vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä, lakivaliokunnan jäsenyydestä ja ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 86/2017 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 4/2017 vp
Ainoa käsittely
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 29.12.2017 11:02