Viimeksi julkaistu 13.1.2022 10.45

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 146/2021 vp Täysistunto Tiistai 7.12.2021 klo 14.00—20.56

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 20.56. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.00—15.59 ja 17.57—19.54) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.59—17.57 ja 19.54—20.56). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-415769Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 71/2021 vp. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kari)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 6/2021 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 4/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen VNS 8/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

Hallituksen esitysHE 215/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 26/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 214/2021 vp
LakialoiteLA 10/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 27/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2021 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 17/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 211/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 211/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 213/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 213/2021 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Hallituksen esitysHE 133/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 16/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 133/2021 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 181/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 14/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 181/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 193/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 193/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 18/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 205/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 19/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 206/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 192/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 192/2021 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 14/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 148/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 191/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 191/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 188/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 188/2021 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 145/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 145/2021 vp
Hallituksen esitysHE 218/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 26/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 218/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 145/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 212/2021 vp
LakialoiteLA 79/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 212/2021 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 79/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 34/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 170/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 35/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 199/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 158/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 36/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 158/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 160/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 16/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 160/2021 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 156/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 17/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 164/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta

Hallituksen esitysHE 177/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 177/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

32.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR)

Valtioneuvoston selontekoVNS 9/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 8/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

33.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 197/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 27/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

34.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 194/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 28/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

35.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

36.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 18/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

37.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 18/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

38.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 37/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

39.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 38/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

40.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 39/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

41.  Lakialoite laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta

LakialoiteLA 48/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 18/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

42.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 8.12.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.56.