Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.26

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 147/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 18.11.2020 klo 13.59—21.31

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 21.31. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (13.59—15.55 ja 19.58—21.31), ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.55—17.58) ja puhemies Anu Vehviläinen (17.58—19.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-334355Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-333937
Lausumaehdotus 17.11.2020
Liite 2A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 153/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 144/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 145/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 12/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 186/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021

Hallituksen esitysHE 201/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 201/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

Hallituksen esitysHE 221/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 218/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 223/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä

Hallituksen esitysHE 224/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 225/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 215/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 170/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 159/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 19/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 159/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 207/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 20/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 207/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

KansalaisaloiteKAA 4/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 17/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 17/2020 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 25/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 19/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 30/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 70/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 161/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 31/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 161/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 34/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 102/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 33/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 19.11.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.31.