Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 148/2020 vp Täysistunto Torstai 19.11.2020 klo 15.59—20.17

Täysistunto alkoi klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 20.17. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.59—18.00 ja 19.31—20.17) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (18.00—19.31). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-334982Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko valtiovarainministeri Matti Vanhanen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen opetusministeri Li Andersson sisäministeri Maria Ohisalo 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1.  Suullinen kysymys ikäihmisten aseman parantamisesta (Jari Koskela ps)

Suullinen kysymysSKT 156/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys kotitalousvähennyksen leikkauksesta (Sari Sarkomaa kok)

Suullinen kysymysSKT 157/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys miesten ja poikien asemasta tasa-arvokeskustelussa (Antero Laukkanen kd)

Suullinen kysymysSKT 158/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys miesten terveysongelmien ehkäisemisestä varhaisen tuen ja kiusaamisen ehkäisemisen avulla (Matias Mäkynen sd)

Suullinen kysymysSKT 159/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä, elpymispaketista ja oikeusvaltioperiaatteesta (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 160/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6.  Suullinen kysymys oikeusvaltioperiaatteesta osana EU:n rahoituskehystä ja elpymisvälinettä (Mats Löfström r)

Suullinen kysymysSKT 161/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

LakialoiteLA 9/2020 vpSari Tanus kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 102/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 33/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 179/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 34/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 162/2020 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Lakialoite laiksi opintotukilain väliaikaisesta muuttamisesta

LakialoiteLA 29/2020 vpHeikki Vestman kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

8.  Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 50/2020 vpKai Mykkänen kok 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9.  Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 62/2020 vpSari Sarkomaa kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

10.  Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

LakialoiteLA 53/2020 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

11.  Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta

LakialoiteLA 55/2020 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

12.  Lakialoite laiksi tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 56/2020 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

13.  Lakialoite laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 57/2020 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi tuloverolain 23 ja 124 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 58/2020 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

15.  Lakialoite laiksi tuloverolain 125 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 59/2020 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

16.  Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 60/2020 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 20.11.2020 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.17.