Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 149/2020 vp Täysistunto Perjantai 20.11.2020 klo 13.00—13.09

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.09. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (13.00—13.09). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-335138Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 19.11.2020 antanut hallituksen esitykset HE 226-231/2020 vp. 

2.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 19.11.2020 antanut eduskunnalle selonteon VNS 5/2020 vp Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 750, 765, 783, 788, 790, 795-804, 806, 807, 809, 812, 813/2020 vp. 

2.4.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 17.11.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 124-131, 136-141/2020 vp ja 19.11.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 132-135/2020 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 143/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 102/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 33/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 205/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 31/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 140/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 108/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 108/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 4.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 151/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 181/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 35/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 132/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 209/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 24.11.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.09.