Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
149
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 20.11.2020 klo 13.00—13.09
Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.09. 
Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (13.00—13.09). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-335138
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 19.11.2020 antanut hallituksen esitykset HE 226-231/2020 vp. 
2.2
Valtioneuvoston selonteot
Valtioneuvosto on 19.11.2020 antanut eduskunnalle selonteon VNS 5/2020 vp Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. 
2.3
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 750, 765, 783, 788, 790, 795-804, 806, 807, 809, 812, 813/2020 vp. 
2.4
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 17.11.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 124-131, 136-141/2020 vp ja 19.11.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 132-135/2020 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 143/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 205/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 140/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 108/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 4.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 151/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
11
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 24.11.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.09. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2020 15.13