Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
15
2015 vp
Täysistunto
Torstai 4.6.2015 klo 12.00—12.11
Täysistunto alkoi klo 12.00. Täysistunto päättyi klo 12.11. 
Puhetta johti puhemies Maria Lohela (12.00—12.11) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-5551
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ilmoituksia
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2014 ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2014 (K 3, 13/2015 vp). 
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta
Valtioneuvoston tiedonanto
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-9945
Liite 3A
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä sekä laiksi merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 3/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta sekä rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 1/2015 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 5.6.2015 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 12.11. 
Viimeksi julkaistu 10.9.2015 14.54