Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.16

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 15/2015 vp Täysistunto Torstai 4.6.2015 klo 12.00—12.11

Täysistunto alkoi klo 12.00. Täysistunto päättyi klo 12.11. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (12.00—12.11) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-5551

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2014 ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2014 (K 3, 13/2015 vp). 

3.  Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta

Valtioneuvoston tiedonantoVNT 1/2015 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-9945Liite 3A
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä sekä laiksi merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

Hallituksen esitysHE 8/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 3/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 3/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta sekä rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 1/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 1/2015 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 5.6.2015 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 12.11.