Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 151/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 25.11.2020 klo 14.00—22.01

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 22.01. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—15.57 ja 17.56—22.01) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.57—17.56). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-336549Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 132/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 132/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 102/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 33/2020 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 205/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen (HE 192/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 192/2020 vp
Hallituksen esitysHE 216/2020 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 28-30/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 26/2020 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 195/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 23/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 195/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021-2025

Hallituksen esitysHE 196/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 24/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 196/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta verotuksessa sekä eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 197/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 25/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 197/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2019

KertomusK 3/2020 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 3/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 3/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

9.  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019

KertomusK 8/2020 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 4/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 8/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

10.  Lakialoite laiksi kansalaisaloitelain 5 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 3/2020 vpKimmo Kiljunen sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

11.  Lakialoite laiksi lääkelain 57 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 10/2020 vpMia Laiho kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

12.  Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 12/2020 vpRitva Elomaa ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

13.  Lakialoite laiksi isyyslain 44 §:n kumoamisesta

LakialoiteLA 13/2020 vpJukka Kopra kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi konkurssilain 1 luvun 6 §:n ja 3 luvun 4 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 15/2020 vpRuut Sjöblom kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

15.  Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 16/2020 vpRitva Elomaa ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

16.  Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 19/2020 vpMikko Kärnä kesk 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

17.  Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 37/2020 vpMia Laiho kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

18.  Lakialoite laiksi metsästyslain 5 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 38/2020 vpKristiina Salonen sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

19.  Lakialoite laiksi kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä

LakialoiteLA 39/2020 vpAno Turtiainen at ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

20.  Hallituksen vuosikertomus 2019Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 1/2020 vp
KertomusK 17/2020 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 172/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 21/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 26.11.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.01.