Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.26

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 153/2020 vp Täysistunto Perjantai 27.11.2020 klo 13.00—13.13

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.13. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.00—13.13). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-337434Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 26.11.2020 antanut hallituksen esitykset HE 232-238/2020 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 808, 810, 811, 814–825, 829, 843, 844, 849, 850/2020 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen (HE 192/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 192/2020 vp
Hallituksen esitysHE 216/2020 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 28-30/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 26/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 192/2020 vp ja sitä täydentävään hallituksen esitykseen HE 216/2020 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 28-30/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 181/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 35/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 181/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 209/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 209/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 191/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 12/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 183/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 141/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 22/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 223/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 37/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 38/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 11/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 198/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 12/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 204/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 14/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta

Hallituksen esitysHE 150/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 11/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Ilmoituksia

17.1.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 27.11.2020 antanut eduskunnalle selonteon VNS 6/2020 vp Suomen kestävän kasvun ohjelma. 

18.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 30.11.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.13.