Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 154/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 6.2.2019 klo 14.00—22.30

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 22.30. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.00—16.15 ja 20.00—20.40), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.15—17.58 ja 20.40—22.30) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (17.58—20.00). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-244357Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 6.2.2019 antanut hallituksen esityksen HE 320/2018 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 29/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 199/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Välikysymys vanhusten hoidon tilasta

VälikysymysVK 3/2018 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 172/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 22/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 60/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 27/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 28/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta

Hallituksen esitysHE 283/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 307/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3—5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 308/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 235/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 292/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 31/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 277/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 32/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 178/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 16/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 12/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 7.2.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.30.