Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.14

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 155/2018 vp Täysistunto Torstai 7.2.2019 klo 16.01

1.  Nimenhuuto

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

valtiovarainministeri Petteri Orpo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen työministeri Jari Lindström sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen 

3.  Maarit Feldt-Rannan vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä, perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä, ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä, tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä sekä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 64/2018 vp
Ainoa käsittely

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 320/2018 vp
Lähetekeskustelu

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 178/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 16/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 235/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 172/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 22/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 60/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 27/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 28/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta

Hallituksen esitysHE 283/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 307/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3—5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 308/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 292/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 31/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 277/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 32/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 12/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

16.  Lakialoite laiksi tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 90/2018 vpTimo Harakka sd ym. 
Lähetekeskustelu

17.  Lakialoite laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 94/2018 vpTimo Harakka sd ym. 
Lähetekeskustelu

18.  Lakialoite laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 95/2018 vpKari Kulmala sin 
Lähetekeskustelu

19.  Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 185 §:n ja rikoslain 17 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 96/2018 vpToimi Kankaanniemi ps 
Lähetekeskustelu

20.  Seuraava täysistunto