Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.26

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 156/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 2.12.2020 klo 14.00—22.15

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 22.15. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.00—15.57 ja 17.59—19.59) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.57—17.59 ja 19.59—22.15). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-339104Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

Hallituksen esitysHE 217/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 217/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 198/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 12/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-338760
Peter Östmanin muutosehdotus
Liite 3A
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 198/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

KeskustelualoiteKA 9/2020 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

5.  Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

KeskustelualoiteKA 10/2020 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

6.  Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

KeskustelualoiteKA 8/2020 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

7.  Keskustelualoite Liike Nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

KeskustelualoiteKA 11/2020 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 98/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

Hallituksen esitysHE 221/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 17/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 139/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 182/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 9/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 182/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

KansalaisaloiteKAA 5/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

13.  Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

LakialoiteLA 64/2020 vpPeter Östman kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 65/2020 vpSari Essayah kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

15.  Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta

LakialoiteLA 66/2020 vpSari Essayah kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

16.  Lakialoite laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta ja tuloverolain 106 ja 125 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 67/2020 vpAntero Laukkanen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

17.  Lakialoite laiksi lapsilisälain muuttamisesta

LakialoiteLA 68/2020 vpSari Tanus kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

18.  Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 69/2020 vpSari Tanus kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

19.  Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain 2 ja 14 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 70/2020 vpSari Tanus kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

20.  Lakialoite laiksi opintotukilain 11 ja 11 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 71/2020 vpAntero Laukkanen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

21.  Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 72/2020 vpPeter Östman kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

22.  Lakialoite laiksi tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 73/2020 vpPeter Östman kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

23.  Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 74/2020 vpAntero Laukkanen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

24.  Lakialoite laeiksi mielenterveyslain ja terveydenhuoltolain 27 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 75/2020 vpPäivi Räsänen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

25.  Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 76/2020 vpPäivi Räsänen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
Hallituksen esitysHE 227/2020 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-370/2020 vp
Lähetekeskustelu

Talousarvioaloitteet TAA 1-370/2020 vp lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 194/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 31/2020 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019

KertomusK 16/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 32/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 129/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 202/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 18/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

32.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2020 vp
LakialoiteLA 59/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

33.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä

Hallituksen esitysHE 224/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 40/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

34.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 188/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 41/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

35.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta

Hallituksen esitysHE 203/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 35/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

36.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 174/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

37.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 208/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 14/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

38.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 15/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

39.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 3.12.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.15.