Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.26

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 157/2020 vp Täysistunto Torstai 3.12.2020 klo 16.00—22.05

Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 22.05. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (16.00—17.57), ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.57—19.59 ja 21.58—22.05) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (19.59—21.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-339691Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko valtiovarainministeri Matti Vanhanen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä kuntaministeri Sirpa Paatero eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen opetusministeri Li Andersson sisäministeri Maria Ohisalo 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1.  Suullinen kysymys kansanäänestyksen järjestämisestä EU:n elpymispaketista (Rami Lehto ps)

Suullinen kysymysSKT 169/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys kansanäänestysten järjestämisestä (Ano Turtiainen at)

Suullinen kysymysSKT 170/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys valtion ensi vuoden talousarvion linjauksista (Elina Lepomäki kok)

Suullinen kysymysSKT 171/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys työllisyystoimien tekemisestä (Katri Kulmuni kesk)

Suullinen kysymysSKT 172/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys asuntomarkkinoiden vääristymisen korjaamisesta (Peter Östman kd)

Suullinen kysymysSKT 173/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6.  Suullinen kysymys koronakorvauksen maksamisesta hoitohenkilöstölle (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 174/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.7.  Suullinen kysymys nuorisotyön järjestämisestä koronarajoitteiden aikana (Hanna Holopainen vihr)

Suullinen kysymysSKT 175/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Emma Karin vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 51/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista

KansalaisaloiteKAA 6/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

5.  Lakialoite laiksi neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen osallistumisesta Euroopan unionin elpymisvälineeseen

LakialoiteLA 44/2020 vpSanna Antikainen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 129/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2020 vp
LakialoiteLA 59/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 174/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 15/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 11/2020 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 31/2020 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 31/2020 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 202/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 18/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 202/2020 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 194/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 194/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 208/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 14/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 208/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä

Hallituksen esitysHE 224/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 40/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 224/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 188/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 41/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 188/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta

Hallituksen esitysHE 203/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 35/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 203/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 191/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 12/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 191/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 183/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 183/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 152/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta

Hallituksen esitysHE 150/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 11/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 150/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 141/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 22/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 141/2020 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 223/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 223/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 37/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 231/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 38/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 180/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 204/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 14/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 204/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

27.  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019

KertomusK 16/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 32/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 16/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

28.  Lakialoite laiksi julkisten alojen eläkelain ja työntekijän eläkelain muuttamisesta

LakialoiteLA 36/2020 vpMari-Leena Talvitie kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

29.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 4.12.2020 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.05.