Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
159
2018 vp
Täysistunto
Torstai 14.2.2019 klo 16.05—22.05
Täysistunto alkoi klo 16.05. Täysistunto päättyi klo 22.05. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.05—18.01), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (18.01—20.00) ja puhemies Paula Risikko (20.00—22.05). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-246670
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
ulkoministeri
Timo
Soini
työministeri
Jari
Lindström
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
sisäministeri
Kai
Mykkänen
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo
Terho
oikeusministeri
Antti
Häkkänen
perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys yrityksistä vanhuspalveluiden tuottajina (Jukka Gustafsson sd)
Suullinen kysymys
SKT 259/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys laiminlyöntien tutkimisesta vanhuspalveluissa (Hanna Sarkkinen vas)
Suullinen kysymys
SKT 260/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palauttamisesta Irakiin (Mika Raatikainen ps)
Suullinen kysymys
SKT 261/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä (Emma Kari vihr)
Suullinen kysymys
SKT 262/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta (Anders Adlercreutz r)
Suullinen kysymys
SKT 263/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys nuorten mielenterveyspalveluista (Antero Laukkanen kd)
Suullinen kysymys
SKT 264/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 305/2018 vp sisältyvien 1.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 268/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 296/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 197/2018 vp sisältyvien 1.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 265/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 3 ja 20 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Maria
Guzenina
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
11
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ilmari
Nurminen
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
12
Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta
Lakialoite
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
13
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 15.2.2019 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.05. 
Viimeksi julkaistu 20.2.2019 13.51