Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
16
2017 vp
Täysistunto
Torstai 2.3.2017 klo 15.59—21.42
Täysistunto alkoi klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 21.42. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (15.59—17.58), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.58—20.00) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (20.00—21.42). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-110472
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
ulkoasiainministeri
Timo
Soini
sisäministeri
Paula
Risikko
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
Suullinen kysymys perhevapaiden uudistamisesta (Susanna Huovinen sd)
Suullinen kysymys
SKT 18/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys toimeentulotukihakemusten käsittelystä (Jyrki Kasvi vihr)
Suullinen kysymys
SKT 19/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys maakuntauudistuksesta (Mikaela Nylander r)
Suullinen kysymys
SKT 20/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Suomen tavoitteista Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudella (Katri Kulmuni kesk)
Suullinen kysymys
SKT 21/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
Kansalaisaloite
Lähetekeskustelu
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 
5
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 29.8.2017 15:14