Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
16
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.6.2019 klo 12.00—23.12
Täysistunto alkoi klo 12.00. Täysistunto päättyi klo 23.12. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (12.00—13.59, 17.58—20.10 ja 22.01—23.12), puhemies Matti Vanhanen (13.59—15.58) ja ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.58—17.58 ja 20.10—22.01). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-255441
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018 (K 11/2019 vp). 
Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi –sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Valtioneuvoston tiedonanto
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2019 pidettävään täysistuntoon. 
6
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 13.6.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 23.12. 
Viimeksi julkaistu 13.6.2019 0:57