Viimeksi julkaistu 26.10.2022 8.54

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 160/2020 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2020 klo 13.59—21.57

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 21.57. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (13.59—15.59 ja 17.58—19.56) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.59—17.58 ja 19.56—21.57). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-340770Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020 (K 21/2020 vp). 

3. Sanna Antikaisen vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 52/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 240/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 173/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 1, 141/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 173/2020 vp sisältyvien 1.-30. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 136/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 33/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 136/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 185/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 185/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 214/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 35/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 214/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 175/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 14/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 175/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 235/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 27/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 235/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2020 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 6/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen VNS 5/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

13. Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019

KertomusK 5/2020 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 5/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 28/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 218/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 236/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 177/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 19/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 238/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 36/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2020 vp
LakialoiteLA 21/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 37/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 

20. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 9.12.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.57.