Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.44

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 161/2018 vp Täysistunto Tiistai 19.2.2019 klo 14.00—19.01

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 19.01. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.00—16.30 ja 18.15—19.01) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.30—18.15). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-247426Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 106/2018 vp. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen, Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko ja Virolainen)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 3/2018 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 219/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 13/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 273/2018 vp
LakialoiteLA 7/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 32/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Kumotaan HE 124/2017 vp

KansalaisaloiteKAA 3/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 20/2018 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 33/2018 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 305/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 34/2018 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 320/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 12/2018 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 25/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 288/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 285/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 285/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 211/2018 vp
LakialoiteLA 8/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 17/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 211/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 8/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 29/2018 vp
LakialoiteLA 1/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 18/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 29/2018 vp sisältyvät 1.-51. ja 53. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 29/2018 vp sisältyvän 52. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 1/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 213/2018 vp
LakialoiteLA 106/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 31/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 213/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 106/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 303/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 44/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 33/2018 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 303/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 32/2015 vp, 40, 97/2016 vp, 2, 79/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 268/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 21/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 268/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 296/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 31/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 296/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 197/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 41/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 197/2018 vp sisältyvät 1.-10. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 42/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 265/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

21.  Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

KansalaisaloiteKAA 2/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 35/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 279/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 21/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 36/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 139/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 5/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 253/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 6/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi

Hallituksen esitysHE 322/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 34/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 19/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 304/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 306/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 35/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 20.2.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.01.