Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.44

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 163/2018 vp Täysistunto Torstai 21.2.2019 klo 16.01—22.46

Täysistunto alkoi klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 22.46. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (16.01—17.56 ja 20.44—22.46) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (17.56—20.44). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-248191Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Juha Sipilä valtiovarainministeri Petteri Orpo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen puolustusministeri Jussi Niinistö työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1.  Suullinen kysymys markkinoiden asemasta poliittisessa päätöksenteossa (Riitta Mäkinen sd)

Suullinen kysymysSKT 265/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys ministeri Bernerin asemasta (Ville Tavio ps)

Suullinen kysymysSKT 266/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys Kela-taksijärjestelmästä (Thomas Blomqvist r)

Suullinen kysymysSKT 267/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta (Ozan Yanar vihr)

Suullinen kysymysSKT 268/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys puolustusministerin valtiosääntöasiantuntijoita koskeneesta talibanvertauksesta (Kari Uotila vas)

Suullinen kysymysSKT 270/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6.  Suullinen kysymys antisemitismin torjumisesta (Peter Östman kd)

Suullinen kysymysSKT 271/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.7.  Suullinen kysymys EU:n yhteisestä turvapaikkapolitiikasta (Simon Elo sin)

Suullinen kysymysSKT 272/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 305/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 34/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.

KansalaisaloiteKAA 4/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 4/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 279/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 21/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 36/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 279/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 304/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 304/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 139/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 5/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 139/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 253/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 6/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 253/2018 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 306/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 35/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 306/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 175/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 20/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 175/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 16/2016 vp, 25/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 233/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 33/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 233/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 194/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 18/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 194/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017

KertomusK 14/2018 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 8/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 14/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

14.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018

KertomusK 23/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 15/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 23/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

15.  Lakialoite laeiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja perusopetuslain 16 a ja 17 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 93/2018 vpRaija Vahasalo kok 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

16.  Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 98/2018 vpIlmari Nurminen sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

17.  Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 100/2018 vpSatu Taavitsainen sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

18.  Lakialoite laiksi metsästyslain muuttamisesta

LakialoiteLA 102/2018 vpAntti Kurvinen kesk ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

19.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2015-2018

KertomusK 21/2018 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 9/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 22.2.2019 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.46.