Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 164/2018 vp Täysistunto Perjantai 22.2.2019 klo 13.00—13.32

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.32. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.00—13.32). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-248438Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 582, 585, 586, 588-590, 593, 595, 597, 598, 600-605, 608, 610/2018 vp. 

3.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2015-2018

KertomusK 21/2018 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 9/2018 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Maksuton toisen asteen koulutus kaikille

KansalaisaloiteKAA 5/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 145/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 35/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 313/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 37/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 294/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 15/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 26.2.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32.