Viimeksi julkaistu 28.1.2022 12.57

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 166/2021 vp Täysistunto Perjantai 28.1.2022 klo 10.45—11.50

Täysistunto alkoi klo 10.59. Täysistunto keskeytettiin klo 11.24. Täysistuntoa jatkettiin klo 11.30. Täysistunto päättyi klo 11.50. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (10.59—11.24 ja 11.30—11.50). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-1659Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 27.1.2022 antanut hallituksen esitykset HE 241-243/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 240/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 240/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Hallituksen esitysHE 239/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 19/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 239/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 28.1.2022 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina 28.1.2022 klo 11.55. Täysistunto lopetettiin klo 11.50.