Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 168/2018 vp Täysistunto Perjantai 1.3.2019 klo 13.07—15.09

Täysistunto alkoi klo 13.07. Täysistunto keskeytettiin klo 13.35. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.08. Täysistunto päättyi klo 15.09. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.07—13.35 ja 15.08—15.09). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-250132Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 567, 574, 591, 596, 599, 606, 607, 611-627, 629, 630/2018 vp. 

3.  Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

KertomusK 6/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 14/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 6/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 145/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 35/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 145/2018 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 313/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 37/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 313/2018 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 294/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 15/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 294/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2018 vp
Valiokunnan mietintöTuVM 1/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 39/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 68/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 41/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 254/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 8/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 260/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 19/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 264/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 44/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 214/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 35/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 272/2018 vp
LakialoiteLA 12/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 13/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 302/2018 vp
LakialoiteLA 16/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 14/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 71/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 22/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 4.3.2019 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.09.