Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 169/2018 vp Täysistunto Maanantai 4.3.2019 klo 12.04—16.20

Täysistunto alkoi klo 12.04. Täysistunto päättyi klo 16.20. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (12.04—14.00), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.00—16.00) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.00—16.20). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-250424Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 108/2018 vp. 

3.  Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2018 vp
Valiokunnan mietintöTuVM 1/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 5/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 272/2018 vp
LakialoiteLA 12/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 13/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 272/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 12/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 302/2018 vp
LakialoiteLA 16/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 14/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 302/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 16/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 39/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 230/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 51-58/2016 vp, 24/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 68/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 41/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 68/2018 vp sisältyvien 2.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 68/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 254/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 8/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 254/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 260/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 19/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 260/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 264/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 44/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 264/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 214/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 35/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 214/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 71/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 22/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 71/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 4 §:n ja 11 luvun 4 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 101/2018 vpAnneli Kiljunen sd 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi työsopimuslain muuttamisesta

LakialoiteLA 103/2018 vpArja Juvonen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

15.  Lakialoite laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 104/2018 vpOuti Alanko-Kahiluoto vihr 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

16.  Hallituksen vuosikertomus 2017 Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 11/2018 vp
KertomusK 17/2018 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 11/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 293/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 40/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 21/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LakialoiteLA 84/2018 vp
KansalaisaloiteKAA 1/2018 vp
LakialoiteLA 18/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

KertomusK 22/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 16/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 5.3.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.20.