Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
17
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 3.3.2017 klo 13.00—13.27
Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.27. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (13.00—13.27). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-110653
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 2.3.2017 antanut hallituksen esitykset HE 11-15/2017 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 7-9, 14, 18, 19, 25/2017 vp. 
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
Kansalaisaloite
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 172/2016 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 257/2016 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merilain ja valmismatkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 271/2016 vp tarkoitetun yleissopimuksen pöytäkirjan ja ilmoituksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 271/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Lakialoite laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta
Lakialoite
Johanna
Karimäki
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
9
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 7.3.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.27. 
Viimeksi julkaistu 1.9.2017 13.58