Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
17
2019 vp
Täysistunto
Torstai 13.6.2019 klo 14.00—16.44
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.44. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—15.58) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—16.44). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-255560
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi –sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Valtioneuvoston tiedonanto
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-255513
Epäluottamusehdotukset 11.6.2019
Liite 2A
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 30.9.2019. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 2/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 3/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
6
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 14.6.2019 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.44. 
Viimeksi julkaistu 14.6.2019 10.03