Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
17
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 4.3.2020 klo 14.01—18.04
Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 18.04. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.01—14.57 ja 15.57—16.58), toinen varapuhemies Juho Eerola (14.57—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.58—18.04). 
Viron parlamentin puhemies Henn Põlluaas valtuuskuntineen saapui seuraamaan täysistuntoa noin kello 14.05. 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-288706
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019 (K 5/2020 vp). 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 47/2019 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 
Lakialoite laeiksi rikoslain 25 luvun ja avioliittolain 19 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Pia
Kauma
kok
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Tavio
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Vilhelm
Junnila
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 5.3.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.04. 
Viimeksi julkaistu 4.3.2020 19.21