Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 171/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 6.3.2019 klo 14.13—16.30

Täysistunto alkoi klo 14.13. Täysistunto päättyi klo 16.30. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.13—16.02) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.02—16.30). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-251071Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 21/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 231/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

KertomusK 22/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 16/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 22/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 275/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 37/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 37/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 159/2017 vp sisältyvien 1.-11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 100/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 42/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 100/2018 vp sisältyvien 1.-16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 17. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 167/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 43/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 167/2018 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muinaismuistolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 20/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 33/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 323/2018 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 51-54/2018 vp
Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloitteet LTA 51-54/2018 vp lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 263/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 26/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 263/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 202/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 30/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 36/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 203/2017 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 4/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 9/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 298/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 38/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 158/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 17/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 309/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 27/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 299/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 45/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 282/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 38/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 7.3.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.30.