Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.44

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 172/2018 vp Täysistunto Torstai 7.3.2019 klo 16.02—20.58

Täysistunto alkoi klo 16.02. Täysistunto päättyi klo 20.58. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (16.02—18.02), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (18.02—19.01) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (19.01—20.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-251386Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

valtiovarainministeri Petteri Orpo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ulkoministeri Timo Soini puolustusministeri Jussi Niinistö työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sisäministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1.  Suullinen kysymys hoitajien aseman parantamisesta (Antti Rinne sd)

Suullinen kysymysSKT 282/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys maahanmuuton kustannuksista (Juho Eerola ps)

Suullinen kysymysSKT 283/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys Isis-taistelijoiden ja heidän perheidensä paluusta Suomeen (Päivi Räsänen kd)

Suullinen kysymysSKT 284/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys Suomen kansalaisuuden menettämisestä kansallisen turvallisuuden nojalla (Kari Kulmala sin)

Suullinen kysymysSKT 285/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys naisten oikeuksista ja tasa-arvosta (Heli Järvinen vihr)

Suullinen kysymysSKT 286/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6.  Suullinen kysymys perusturvan varassa elävien asemasta (Markus Mustajärvi vas)

Suullinen kysymysSKT 287/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.7.  Suullinen kysymys hoitotyön arvostuksesta ja hoitajakoulutuksen vetovoimaisuudesta (Veronica Rehn-Kivi r)

Suullinen kysymysSKT 288/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.8.  Suullinen kysymys henkilöllisyyden todistamisesta äänestyspaikalla (Antti Kurvinen kesk)

Suullinen kysymysSKT 289/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.9.  Suullinen kysymys naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan vähentämisestä (Pia Kauma kok)

Suullinen kysymysSKT 290/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 202/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 30/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 36/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 203/2017 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 4/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 9/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 158/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 17/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 309/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 27/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 282/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 38/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 282/2018 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 298/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 38/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 298/2018 vp sisältyvien 1.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 299/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 45/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 299/2018 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 272/2018 vp
LakialoiteLA 12/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 13/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 272/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 12/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 302/2018 vp
LakialoiteLA 16/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 14/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 302/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 16/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 39/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 230/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 51-58/2016 vp, 24/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 68/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 41/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 68/2018 vp sisältyvät 2.-4. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 68/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 254/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 8/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 254/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 260/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 19/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 260/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 264/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 44/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 264/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 214/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 35/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 214/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 71/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 22/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 71/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 221/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 23/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 212/2018 vp
KansalaisaloiteKAA 3/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 24/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 8.3.2019 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.58.