Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 173/2018 vp Täysistunto Perjantai 8.3.2019 klo 13.02—16.33

Täysistunto alkoi klo 13.02. Täysistunto keskeytettiin klo 13.34. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.34. Täysistunto päättyi klo 16.33. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.02—13.34 ja 15.34—16.33). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-251612Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Ilmoitus valtioneuvoston eronpyynnöstä

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on vastaanottanut ja hyväksynyt pääministeri Juha Sipilän 8.3.2019 esittämän valtioneuvoston eronpyynnön ja pyytänyt valtioneuvostoa jatkamaan toimitusministeristönä, kunnes uusi hallitus on nimitetty. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 628, 632, 634-640, 642-644, 646, 647, 649, 651, 652, 655, 658, 660/2018 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 202/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 30/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 36/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-251453
Muutosehdotus 8.3.2019
Liite 3A
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 202/2017 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 203/2017 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 4/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 9/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 203/2017 vp sisältyvien 1.-3. ja 5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 203/2017 vp sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 275/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 37/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 275/2018 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 158/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 17/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 158/2018 vp sisältyvien 1.-15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 309/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 27/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 309/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 221/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 23/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 221/2018 vp sisältyvien 1.-13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 221/2018 vp sisältyvien 14.-15. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 212/2018 vp
KansalaisaloiteKAA 3/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 24/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 212/2018 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteen KAA 3/2015 vp hylkäämisestä ja lakialoitteisiin LA 14, 21, 45/2015 vp, 19, 96/2017 vp, 10, 18/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 323/2018 vp
Hallituksen esitysHE 324/2018 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 51-54/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 39/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 286/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 28/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 11.3.2019 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.33.