Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 175/2018 vp Täysistunto Tiistai 12.3.2019 klo 12.00—14.44

Täysistunto alkoi klo 12.00. Täysistunto päättyi klo 14.44. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (12.00—13.59) ja puhemies Paula Risikko (13.59—14.44). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-252029Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 323/2018 vp
Hallituksen esitysHE 324/2018 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 51-54/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 39/2018 vp
Ainoa käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

3.  Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LakialoiteLA 84/2018 vp
KansalaisaloiteKAA 1/2018 vp
LakialoiteLA 18/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 212/2018 vp
KansalaisaloiteKAA 3/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 24/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 212/2018 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteen KAA 3/2015 vp hylkäämisestä ja lakialoitteisiin LA 14, 21, 45/2015 vp, 19, 96/2017 vp, 10, 18/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 37/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017

KertomusK 12/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 40/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 13.3.2019 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 14.44.