Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 177/2018 vp Täysistunto Torstai 14.3.2019 klo 10.00—13.56

Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto päättyi klo 13.56. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (10.00—11.31) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (11.31—13.56). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-252397Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 13.3.2019 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteen TPA 83/2018 vp. 

3.  Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 22/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 6/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 21/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 7/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 242/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 39/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 242/2018 vp sisältyvien 1., 3.-5., 7.-18. ja 20.-26. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 242/2018 vp sisältyvien 2., 6. ja 19. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 241/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 40/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 241/2018 vp sisältyvien 1.-7., 11., 13. ja 15.-16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 241/2018 vp sisältyvien 8.-10., 12. ja 14. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 259/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 41/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 259/2018 vp sisältyvien 1., 3. ja 6.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 259/2018 vp sisältyvien 2., 4. ja 5. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 55/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 42/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 55/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 284/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 38/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 284/2018 vp sisältyvien 1.-39. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava

KansalaisaloiteKAA 3/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 41/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisestaLakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2018 vp
LakialoiteLA 86/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 42/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 278/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 43/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään 14.3.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.56.