Viimeksi julkaistu 16.3.2023 10.09

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 177/2022 vp Täysistunto Tiistai 28.2.2023 klo 13.59—19.21

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 19.21. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.59—16.01 ja 17.54—19.21) ja puhemies Matti Vanhanen (16.01—17.54). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2023-AK-14812Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 27.2.2023 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 182, 185/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 315/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 16/2022 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 325/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 46/2022 vp
Ainoa käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5. Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Valtioneuvoston selontekoVNS 13/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 31/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 13/2022 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

6. Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2021

KertomusK 8/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 55/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 8/2022 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

7. Lakialoite laiksi tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 88/2022 vpArto Pirttilahti kesk ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

8. Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 51/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2023 pidettävään täysistuntoon. 

9. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 1.3.2023 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.21.