Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
178
2018 vp
Täysistunto
Torstai 14.3.2019 klo 16.00—17.46
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 17.46. 
Puhetta johti puhemies Paula Risikko (16.00—17.46). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-252498
Liite 1A
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 237/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen ja lakialoitteeseen LA 86/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 278/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
5
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 15.3.2019 klo 13. Täysistunto lopetettiin klo 17.46. 
Viimeksi julkaistu 14.3.2019 18:57