Viimeksi julkaistu 2.3.2023 12.39

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 178/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 1.3.2023 klo 14.00—16.30

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.30. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—14.34), toinen varapuhemies Juho Eerola (14.34—15.10) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.10—16.30). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2023-AK-14961Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kaikkonen) VN 8/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 315/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 16/2022 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-14899
Lausumaehdotukset 28.2.2023
Liite 3A
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 315/2022 vp tarkoitetut sopimukset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 315/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 191/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 52/2022 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-14906
Lausumaehdotukset 24.2.2023
Liite 4A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 191/2022 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 325/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 46/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 325/2022 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2023 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2023 lisätalousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 270/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 23/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 270/2022 vp sisältyvät 1.-21. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 29/2022 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 271/2022 vp tarkoitetun lisäpöytäkirjan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 271/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 186/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 33/2022 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-15001
Lausumaehdotukset 27.2.2023
Liite 8A
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 186/2022 vp sisältyvät 1.-10. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 10, 35/2021 vp, 39/2022 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 4/2021 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi Anna Kontulan lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 207/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 26/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 207/2022 vp sisältyvät 1.-23. ja 25.-47. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 207/2022 vp sisältyvän 24. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 139/2022 vp
LakialoiteLA 49/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 27/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 139/2022 vp sisältyvät 1.-20. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 21.-61. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 49/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

11. Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 51/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 8/2022 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

12. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 2.3.2023 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.30.