Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 18/2017 vp Täysistunto Tiistai 7.3.2017 klo 14.01—21.18

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 21.18. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.01—17.01), puhemies Maria Lohela (17.01—18.59) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (18.59—21.18) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-111364Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 2.3.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 23, 24/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Välikysymys ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta

VälikysymysVK 1/2017 vp
Välikysymyksen esittäminen

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 15/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 264/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 1/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 264/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 3/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 255/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 8.3.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.18.