Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
18
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 7.3.2017 klo 14.01—21.18
Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 21.18. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.01—17.01), puhemies Maria Lohela (17.01—18.59) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (18.59—21.18) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-111364
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Valtioneuvosto on 2.3.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 23, 24/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 
Välikysymys ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta
Välikysymys
Välikysymyksen esittäminen
Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 264/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 8.3.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.18. 
Viimeksi julkaistu 22.8.2017 10.44