Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 18/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 7.3.2018 klo 14.02—21.05

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 21.05. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.02—15.59 ja 18.00—18.57), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.59—18.00) ja puhemies Paula Risikko (18.57—21.05). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-175773Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Keskustelualoite suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä

KeskustelualoiteKA 6/2017 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

3.  Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

KertomusK 5/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi

Hallituksen esitysHE 196/2017 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 196/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 193/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 1/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 193/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 1/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 2/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2016

KertomusK 15/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 3/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 15/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

9.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 8.3.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.05.