Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.44

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 181/2018 vp Täysistunto Tiistai 19.3.2019 klo 10.01—10.10

Täysistunto alkoi klo 10.01. Täysistunto päättyi klo 10.10. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (10.01—10.10). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-252735Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 645, 663, 664, 666-668, 671, 676, 683/2018 vp. 

2.2.  Muut ilmoitukset

Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253074
Valtiopäiväjumalanpalvelus 10.4.2019
Liite 2.2A
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253063
Vaalikauden päättäjäiset 10.4.2019
Liite 2.2B

Tasavallan presidentti tulee keskiviikkona 10.4.2019 julistamaan eduskunnan työn päättyneeksi vaalikaudelta 2015-2018. Kutsun teidät, arvoisat edustajat, vaalikauden päättäjäisiin, jotka pidetään Eduskuntatalossa mainittuna päivänä, sekä ennen päättäjäisiä pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen. Ekumeeninen jumalanpalvelus alkaa Helsingin Tuomiokirkossa kello 12. Pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello 11.30 Kansalliskirjaston edustalle, josta menemme kulkueena Tuomiokirkkoon. Jumalanpalveluksen jälkeen vaalikauden päättäjäiset alkavat Eduskuntatalossa, jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä. Juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston 17.12.2012 hyväksymiä ohjeita. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 286/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 28/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 286/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 37/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-252734
Lausumaehdotus 18.3.2019
Liite 4A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 179/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 179/2018 vp sisältyvän 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Valtiopäivien keskeyttäminen

Eduskuntatyön järjestäminenETJ 4/2018 vp
Ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 

6.  Valtiopäiville kokoontuminen

Eduskuntatyön järjestäminenETJ 5/2018 vp
Ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.