Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
19
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 18.6.2019 klo 14.00—14.08
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 14.08. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.00—14.08). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-255817
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Vaalien toimittaminen
Perjantaina 7.6.2019 pidetyssä täysistunnossa ilmoitettiin, että tänään pidettävässä täysistunnossa toimitetaan tiedusteluvalvontavaliokunnan vaali. Koska määräaikaan mennessä ei ole toimitettu vaalia koskevaa ehdokaslistaa, vaalille ilmoitetaan uusi ajankohta. Tiedusteluvalvontavaliokunnan vaali toimitetaan keskiviikkona 26.6.2019 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 25.6.2019 kello 12. 
Vaalien toimittaminen
Ilmoitettiin kansliatoimikunnan vaalista. 
2.3
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018 (K 12/2019 vp). 
Valiokuntien vaalit
Vaali
VAA 9/2019 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-255844
Valiokuntien vaalit 18.6.2019
Liite 3A
Vaaleja
Eduskunta valitsi valiokuntien jäsenet ja varajäsenet. 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali
Vaali
VAA 10/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet. 
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali
Vaali
VAA 11/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet. 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan vaali
Vaali
VAA 12/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet. 
Eduskunnan pankkivaltuutettujen vaali
Vaali
VAA 13/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi eduskunnan pankkivaltuutetut. 
Suomen Pankin tilintarkastajien vaali
Vaali
VAA 14/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi Suomen Pankin tilintarkastajat ja heidän varajäsenensä. 
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen vaali
Vaali
VAA 15/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtuutetut ja heidän varavaltuutettunsa. 
Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston vaali
Vaali
VAA 16/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi hallintoneuvoston jäsenet. 
Eduskunnan tilintarkastajien vaali
Vaali
VAA 17/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi tilintarkastajat ja heidän varajäsenensä. 
Eduskunnan kirjaston hallituksen vaali
Vaali
VAA 18/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi Eduskunnan kirjaston hallituksen. 
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan vaali
Vaali
VAA 19/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
15
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 19.6.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 14.08. 
Viimeksi julkaistu 20.6.2019 12.30