Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 19/2021 vp Täysistunto Perjantai 5.3.2021 klo 13.00—15.19

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto keskeytettiin klo 15.00. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.08. Täysistunto päättyi klo 15.19. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (13.00—14.59) ja ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (14.59—15.00 ja 15.08—15.19). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-356829Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 4.3.2021 antanut hallituksen esitykset HE 23-28/2021 vp. 

2.2.  Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Haatainen) VN 2/2021 vp. 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1004, 1040/2020 vp, 11, 12, 16-19, 21-26, 30-32, 34, 35, 40/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 22/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 22/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 14/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 14/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Ilmoituksia

9.1.  Muut ilmoitukset

Valtioneuvosto on 5.3.2021 antanut valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 1/2021 vp) ja valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 2/2021 vp). 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 8.3.2021 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.19.