Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 2/2016 vp Täysistunto Torstai 4.2.2016 klo 15.59—21.43

Täysistunto alkoi klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 21.43. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (15.59—17.02), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.02—18.46) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (18.46—21.43) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-39792Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on valtiopäivien ollessa keskeytettyinä antanut hallituksen esitykset HE 149-153/2015 vp. 

2.2.  U-asiat

Valtioneuvosto on 21. ja 28.1.2016 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 22-27/2015 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 22 hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan, asiasta U 23 valtiovarainvaliokunnan, asioista U 24 ja U 25 talousvaliokunnan, asiasta U 26 hallintovaliokunnan ja asiasta U 27 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

2.3.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa (K 19/2015 vp). 

2.4.  Vaalien toimittaminen

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan keskiviikkona 10.2.2016 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. 

3.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

valtiovarainministeri Alexander Stubb kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula sisäministeri Petteri Orpo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen elinkeinoministeri Olli Rehn oikeus- ja työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 

3.1.  Suullinen kysymys päivähoitomaksujen korotuksista (Suna Kymäläinen sd)

Suullinen kysymysSKT 1/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.2.  Suullinen kysymys turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta (Olli-Poika Parviainen vihr)

Suullinen kysymysSKT 2/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.3.  Suullinen kysymys sähkön siirtohintojen korotuksista (Hanna Sarkkinen vas)

Suullinen kysymysSKT 3/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus : ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014

KertomusK 16/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2015 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 16/2015 vp johdosta. 

5.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014

KertomusK 6/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 1/2015 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 6/2015 vp johdosta. 

6.  Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2014

KertomusK 13/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 3/2015 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 13/2015 vp johdosta. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 146/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain 89 ja 108 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 147/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle Argentiinan, Brasilian, Israelin, Serbian ja Vietnamin kanssa diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 135/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n kumoamisesta sekä valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 139/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöistä annetun lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

18.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2015

KertomusK 17/2015 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 6/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2016 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville

KertomusK 18/2015 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 7/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2016 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 5.2.2016 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.43.