Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
2
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 7.2.2017 klo 14.04—17.46
Täysistunto alkoi klo 14.04. Täysistunto päättyi klo 17.46. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.04—15.57) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (15.57—17.46) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-104325
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on valtiopäivien ollessa keskeytettyinä antanut hallituksen esitykset HE 261-273/2016 vp. 
2.2
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 2.2.2017 antanut hallituksen esitykset HE 1-3/2017 vp. 
2.3
U-asiat
Valtioneuvosto on 12.1. ja 26.1.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 72-74/2016 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 72 ja 73 valtiovarainvaliokunnan ja asiasta U 74 ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausunto. 
U-asiat
Valtioneuvosto on 2.2.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 1-12/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 1 ja 2 lakivaliokunnan, asiasta U 3 hallintovaliokunnan, asiasta U 4 valtiovarainvaliokunnan, asioista U 5, 8 ja 10 talousavaliokunnan ja ympäristövaliokunnan, asioista U 6, 7, 9 ja 11 talousvaliokunnan sekä asiasta U 12 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
2.5
Sidonnaisuudet, VN
Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Lintilä) VN 6/2016 vp. 
2.6
Valtioneuvoston selonteot
Valtioneuvosto on 2.2.2017 antanut eduskunnalle selonteon VNS 1/2017 vp kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta: Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti. 
2.7
Vaalien toimittaminen
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan perjantaina 10.2.2017 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 9.2.2017 kello 12. 
2.8
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 567, 587, 601, 606, 607, 613–615, 617, 619–666, 668/2016 vp. 
Jaana Pelkosen vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Jaana Pelkosen vapautuspyyntö puolustusvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Jaana Pelkosen vapautuspyyntö Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Pertti Salolaisen vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Sari Raassinan vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hossan kansallispuistosta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
19
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 8.2.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.46. 
Viimeksi julkaistu 22.8.2017 13:36