Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.14

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 2/2017 vp Täysistunto Tiistai 7.2.2017 klo 14.04—17.46

Täysistunto alkoi klo 14.04. Täysistunto päättyi klo 17.46. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.04—15.57) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (15.57—17.46) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-104325Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on valtiopäivien ollessa keskeytettyinä antanut hallituksen esitykset HE 261-273/2016 vp. 

2.2.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 2.2.2017 antanut hallituksen esitykset HE 1-3/2017 vp. 

2.3.  U-asiat

Valtioneuvosto on 12.1. ja 26.1.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 72-74/2016 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 72 ja 73 valtiovarainvaliokunnan ja asiasta U 74 ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausunto. 

2.4.  U-asiat

Valtioneuvosto on 2.2.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 1-12/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 1 ja 2 lakivaliokunnan, asiasta U 3 hallintovaliokunnan, asiasta U 4 valtiovarainvaliokunnan, asioista U 5, 8 ja 10 talousavaliokunnan ja ympäristövaliokunnan, asioista U 6, 7, 9 ja 11 talousvaliokunnan sekä asiasta U 12 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

2.5.  Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Lintilä) VN 6/2016 vp. 

2.6.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 2.2.2017 antanut eduskunnalle selonteon VNS 1/2017 vp kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta: Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti. 

2.7.  Vaalien toimittaminen

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan perjantaina 10.2.2017 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 9.2.2017 kello 12. 

2.8.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 567, 587, 601, 606, 607, 613–615, 617, 619–666, 668/2016 vp. 

3.  Jaana Pelkosen vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 1/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Jaana Pelkosen vapautuspyyntö puolustusvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 2/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Jaana Pelkosen vapautuspyyntö Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 3/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Pertti Salolaisen vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 5/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

7.  Sari Raassinan vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 6/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 270/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 258/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi

Hallituksen esitysHE 262/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 263/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 268/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 269/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

14.  Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 259/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hossan kansallispuistosta

Hallituksen esitysHE 260/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto. 

16.  Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 267/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 273/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

19.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 8.2.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.46.