Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.04

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 2/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 7.2.2018 klo 14.05—15.55

Täysistunto alkoi klo 14.05. Täysistunto päättyi klo 15.55. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.05—15.00) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.00—15.55). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-168980Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on valtiopäivien ollessa keskeytettyinä 11.1., 25.1. ja 1.2.2018 antanut hallituksen esitykset HE 196-206/2017 vp, joista HE 196/2017 vp ja 197/2017 vp otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  U-asiat

Valtioneuvosto on 11.1. ja 18.1.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 71-73/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunto. 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 524, 532, 534, 536-617, 619, 620, 626, 629/2017 vp. 

2.4.  Vaalien toimittaminen

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali toimitetaan perjantaina 9.2.2018 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 8.2.2018 kello 12. Lisäksi on 20.12.2017 suuren valiokunnan jäsenyydestä, lakivaliokunnan jäsenyydestä ja ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä vapautetun Sanna Marinin tilalle valittava uudet jäsenet mainittuihin valiokuntiin. Suuren valiokunnan, lakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan perjantaina 9.2.2018 klo 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään perjantaina 9.2.2018 klo 10. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 188/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi

Hallituksen esitysHE 196/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 193/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 192/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 187/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 186/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 194/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Unkarin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 185/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Itävallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 197/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 8.2.2018 klo 16. Täysistunto lopetettiin klo 15.55.