Viimeksi julkaistu 25.4.2022 9.12

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 2/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 2.2.2022 klo 15.03—18.42

Täysistunto alkoi klo 15.03. Täysistunto päättyi klo 18.42. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (15.03—15.58), toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—17.37) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.37—18.42). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-2291Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 82-84/2021 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 231/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 242/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 238/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 232/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

9. Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 17/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 4/2021 vp sisältyvän eduskunnan työjärjestystä koskevan päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10. Muu asia oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys

Muu asiaM 13/2021 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

11. Ilmastovuosikertomus 2021

KertomusK 18/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 11/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.2.2022 pidettävään täysistuntoon. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle katettuja joukkolainoja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Hallituksen esitysHE 203/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.2.2022 pidettävään täysistuntoon. 

13. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 3.2.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.42.